wave

Groep 1/2

De groep van juf Joke


Groep 1-2 bestaat uit 25 gezellige kinderen die gebruik mogen maken van twee ruime lokalen met een tussenruimte, het speellokaal en een stukje van de aula. In de loop van het schooljaar zullen er ongeveer 4 kinderen bijkomen. 

Juf Joke is er de hele week. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig (fijn) voelen op school en besteden veel tijd aan kennismakingsactiviteiten en sociale vorming. In groep 1 en 2 leren kinderen hoe je met elkaar en met de omgeving omgaat.

Wij hebben schoolbreed 3 belangrijke afspraken:
1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
2. We zullen goed voor de spullen zorgen dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
3. De school is een wandelgebied maar buiten hoeft dat lekker niet.

Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Dit vinden wij ook op school belangrijk en we zorgen daarom voor een uitdagende leeromgeving waarin de kinderen dagelijks mogen spelen; bijvoorbeeld in de bouwhoek, poppenhoek en de zandtafel. Omdat bewegen belangrijk is zorgen we dat er elk dagdeel ook gym of buitenspelen op het rooster staat. 

De werkwijze bij de kleuters is voornamelijk thematisch. Taal-, muziek- en rekenactiviteiten, de inrichting van de hoeken en knutselactiviteiten worden aan het thema gekoppeld.

In de laagste groepen van de basisschool bieden wij ook gericht activiteiten aan. In groep 1 en 2 worden de kinderen voorbereid op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Hiervoor stimuleren wij de ontwikkeling op veel gebieden. Zo werken we aan een goede luisterhouding, verfijning van de motoriek, ontwikkeling van auditieve vaardigheden, ontluikende gecijferdheid en geletterdheid ... en nog veel meer.

In groep 1 en 2 werken we met het observatie- en registratieprogramma "Kijk!". Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport naar aanleiding van de observaties die we gedurende het hele schooljaar hebben gedaan. (Dit rapport maken we voor kinderen die minimaal 6 maanden onderwijs hebben gehad.) Op basis van het groepsrapport dat wij naar aanleiding van de registraties maken, stellen wij ons onderwijsaanbod voor de periode daarna vast.