wave

Tussen- buitenschoolse opvang

De overblijf
De overblijf  De overblijf heet officieel 'tussenschoolse opvang' (tso). De tussenschoolse opvang is de opvang van kinderen tussen de middag op school. Onder de naam 'Lunchtijd' verzorgt STOL, Stichting Tussenschoolse Opvang Leiderdorp, de overblijf op 8 scholen in Leiderdorp en op Ter Does in Hoogmade.   De tijden van de opvang zijn gelijk aan de pauzetijden van de school. Tijdens de tso eten de kinderen de door henzelf meegebrachte lunch én kunnen ze (buiten) spelen. Het overblijfteam bestaat uit vrijwilligers en gediplomeerde pedagogisch medewerkers van FloreoKids.  
 
Goede communicatie
Goede communicatie met ouders en school vinden wij belangrijk. Iedere school heeft daarom een coördinator die optreedt als aanspreekpunt en de controle heeft over de dagelijkse gang van zaken.  De coördinator op Ter Does voor het schooljaar 2019-2020: Sharon Laponder;  coterdoes@lunchtijd-leiderdorp.nl Voor administratieve vragen kunt u terecht bij : Wieteke van Bostelen;  w.vanbostelen@floreokids.nl
 
Abonnement of strippenkaart
Voor het overblijven van uw kind(eren) zijn er twee mogelijkheden. Een abonnement of een strippenkaart. U kiest zelf de manier die het best bij uw wensen past.  Een informatiepakket met de formulieren ligt bij de locatieleider van school en vindt u op de website www.lunchtijd-leiderdorp.nl 
 
Abonnement 
Als uw kind het hele jaar door op vaste dagen overblijft, kiest u voor de voordeligste manier: een vast abonnement.  U schrijft minimaal 1 maand van te voren uw kind in voor dit abonnement. Voor de maandelijkse (vooruit) betaling per incasso van het abonnement tekent u een eenmalige machtiging.  De kosten per maand zijn gebaseerde op 10 keer per jaar een incasso: van september tot en met juni.
 
Strippenkaart 
Blijft uw kind onregelmatig of incidenteel over, en/of wilt u een extra dag overblijven in aanvulling op uw vaste abonnement, dan kunt u een 'strippenkaart' kopen.   Een strippenkaart is een kaart met 10 'strippen' en u vraagt deze kaart aan via een aanvraagformulier op de website van Lunchtijd. Een strippenkaart is altijd op naam, u koopt dus voor ieder kind van uw gezin een eigen kaart. De strippenkaart blijft in onze administratie. Uw meldt uw kind  op de dag zelf aan bij de overblijf. Wij 'stempelen' dan 1 strip. Als de kaart bijna op is, maken wij automatisch een nieuw strippenkaart aan. U ontvangt hierover een email. Een strippenkaart die nog niet geheel verbruikt is, blijft geldig voor het volgende schooljaar. 
 
Kosten
Bij het schrijven van deze informatie is het nog niet duidelijk wat de kosten voor de overblijf voor het schooljaar 2019-2020 zullen zijn. 
 
Reden hiervoor is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers voor de overblijf te vinden. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door de krapper wordende arbeidsmarkt, waardoor vrijwilligers overstappen naar een betaalde baan. Daarnaast lijkt er onder ouders minder belangstelling te zijn om een of enkele uren per week op school te mee helpen. 
 
Om de overblijf toch op verantwoorde wijze te draaien worden pedagogisch medewerkers van FloreoKids ingezet op de leeggevallen plekken. Een kwalitatief goede oplossing, maar ook een dure: het uurloon van een opgeleide pedagogisch medewerker ligt aanzienlijk hoger dan de vrijwilligersvergoeding. 
 
Mocht Lunchtijd er, in nauwe samenwerking met de school, toch in slagen om meer vrijwilligers aan te trekken, dan kan de tariefstijging in 2019 en verder enigszins beperkt blijven.
 
Over de kosten voor het nieuwe schooljaar wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
 
Overblijfkracht worden?
Heeft u interesse om een of meer dagen per week mee te helpen bij de overblijf van Ter Does, neem dan contact op met Wieteke van Bostelen: lunchtijd@floreokids.nl of 071-5817777 
 
U ontvangt een ruime vrijwilligersvergoeding van € 10, per keer en u kunt kosteloos deelnemen aan pedagogische workshops zoals 'jongensgedrag', 'praktische EHBO' 'Sport en spel', etc.
 

Buitenschoolse opvang De Blokhut

Bent u op zoek naar buitenschoolse opvang, vakantieopvang, peuterspeelzaal of dagopvang? Binnen de gemeente Kaag en Braassem biedt FloreoKids al deze varianten aan. FloreoKids is een maatschappelijk betrokken kinderopvangorganisatie, die in 1967 als SKL gestart is met een peuterspeelzaal in Leiderdorp. FloreoKids heeft VE-peuterspeelzalen, peuteropvang, (VE)kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang in Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Hoogmade en Woubrugge. VSO de Kraaiende Haan en BSO De Blokhut hebben in onze
school een eigen mooie ruimte voor buitenschoolse opvang en vakantieopvang.  Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn welkom bij FloreoKids. Per dag begeleiden twee enthousiaste en betrokken pedagogisch medewerkers de kinderen tijdens de opvang.  

In een ongedwongen sfeer ontbijten de pedagogisch medewerkers tijdens de VSO met de kinderen en doen vervolgens nog wat leuke activiteiten voordat de schooldag begint. Bij de BSO luisteren de medewerkers graag naar de verhalen over de schooldag en bedenken zij leuke binnen- en buitenactiviteiten. Bovendien trekken zij er regelmatig met de kinderen op uit. Met name in de vakanties; dan is er nog meer ruimte voor leuke activiteiten en uitstapjes. De kinderen mogen bij FloreoKids meedenken over de activiteiten en worden betrokken bij de aanschaf van speelgoed. FloreoKids vindt ouder- én kinderparticipatie belangrijk. 

Nieuwsgierig geworden? Loop eens binnen voor
een kijkje op De Blokhut. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Centraal Bureau via 071-5817777 of kijk op onze website: www.floreokids.nl.