wave

Coöperatief leren, hoe het begon

Coöperatief leren, hoe het begon (door Kees Hagenaars)
Na een zoektocht van anderhalf jaar waarin we op verschillende manieren al hadden geëxperimenteerd met coöperatieve leervormen kwam ik in januari 2007 in contact met Thijs Soeting van Bazalt, het Regionaal Pedagogisch Centrum in Zeeland. Toen ik de catalogus bestudeerde viel ik van de ene verbazing in de andere. Immers dit instituut bood precies waar we al jarenlang naar op zoek waren. Een vorm van onderwijs toegespitst op de verschillen tussen kinderen en een andere wijze van samenwerken tussen kinderen. Het gaat hierbij om meervoudige intelligentie en coöperatief leren. Daarnaast is er volop aandacht voor de wijze waarop je de kinderen zo effectief mogelijk dingen kunt aanleren waardoor de prestaties worden bevorderd. Dit gegeven kwam uit de effectieve school waar we jaren geleden mee zijn gestart in de vorm van een SOP-project onder leiding van Ward v.d. Vijver. Dat zelfde geldt voor de wijze waarop aandacht wordt besteed aan klassenmanagement.  Bovendien is er speciale aandacht voor de sfeer van werken in de klas en manier van omgaan met elkaar waarbij gedrag een centrale rol speelt. Tot slot wordt aandacht besteed aan een manier om ook de ouders directer bij het hele onderwijsproces te betrekken.
Sterke punt van Bazalt is dat ze al deze informatie hebben uitgewerkt in boeken die ze zelf uitgeven. Boeken die wat de onderwerpen betreft allemaal op elkaar zijn afgestemd.
Nu, jaren later in 2019 zijn we een enorm stuk gevorderd. We zijn bezig met het onderwijs van de 21e eeuw. Wij vragen ons voortdurend af wat ons onderwijs bijdraagt aan de maatschappij van de toekomst. In die maatschappij zullen onze kinderen opgroeien en daarop moeten ze  goed voorbereid zijn. Dat vraagt een andere manier van lesgeven en andere vaardigheden.
Om dat handen en voeten te kunnen geven, maken wij gebruik van van resultaten van wetenschappelijk onderzoek (evidence based onderwijs) die o.a. door Bazalt en HCO zijn vertaald naar de onderwijspraktijk.
Momenteel werken wij met:
 • Structureel coöperatief leren en meervoudige intelligentie, (over samenwerkend leren)
 • Natuurlijk sociaal (over sociaal communicatief vermogen ontwikkelen)
 • Hecht (een ouderbetrokkenheidsprogramma)
 • WINWIN (over gedrag)
 • Goed van start (samenlevend vermogen ontwikkelen)
 • Wat werkt op school en wat werkt in de klas (effectief onderwijs)
 • SCOL (verbeteren van competenties)
 • Mindmappen (beter onthouden en reproduceren)
 • Breinvriendelijke onderwijs (werken met resultaten van hersenonderzoek om kinderen de juiste tools te geven om beter te kunnen leren en functioneren)
 • EDI (Expliciete Directe Instructie wat zorgt voor structuur in het lesverloop)
 • Natuurlijk leren (versterken van de lerende organisatie)